Університет завжди приділяв велику увагу питанням організації та проведенню роботи з післядипломної освіти, створенню ефективної системи підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, зміцненню зв’язків з провідними вищими навчальними закладами в Україні та за її межами. З метою організації такої роботи наказом Мінвузу СРСР № 67 від 04 лютого 1967 року в університеті був створений факультет підвищення кваліфікації. В зв'язку з розширенням форм діяльності та розвитком нових напрямків роботи в 2000 році факультет був перейменований на факультет післядипломної освіти.

За роки існування факультету на ньому підвищили свою кваліфікацію та пройшли перепідготовку за новими спеціальностями більш як 12 тисяч викладачів вищих навчальних закладів, вчителів середніх шкіл та фахівців бізнес-структур. Така діяльність сприяє розширенню обміну науково-педагогічним досвідом та інноваційними технологіями між навчальними, науковими закладами та бізнес-спільнотою і в цьому плані Харківській національний університет імені В.Н. Каразіна виконує свою місію класичного університету України.

З метою дотримання вимог Закону України "Про вищу освіту" наказом ректора университету від 01.02.2012 року факультет був перейменований на Центр післядипломної освіти.

Зараз Центр післядипломної освіти працює в таких напрямках:

 • Перепідготовка осіб з вищою освітою з наданням другої вищої освіти за ліцензованими в університеті спеціальностями
 • Стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України на всіх кафедрах і лабораторіях університету під керівництвом провідних викладачів та науковців
 • Направлення на стажування науково-педагогічних працівників університету до підприємств, організацій, наукових установ та навчальних закладів м. Харкова та інших міст України
 • Короткотерминові курси для науково-педагогічних працевників університету та інших ВНЗ України .
 • Тренінгові та курсові програми для студентів.
 • Підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур за різними спеціальностями

До складу Центру входять:

 • Відділ перепідготовки осіб з вищою освітою
 • Відділ підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур
 • Відділ підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
 • Директор центру післядипломної освіти – Крупська Лариса Пилипівна, кандидат економічних наук, професор. Тел.:(057) 707 55 75, E-mail: krupskaya.larisa@yandex.ua

  Відповідальний за програму перепідготовки осіб з вищою освітою – Старосельська Юлія Іванівна. Тел.:(057) 707 51 81, E-mail: ustaroselska@rambler.ru

  Відповідальний за програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів - Меркулова Людмила Анатоліївна. Тел.:(057) 707 51 40, E-mail: fpo-univer@yandex.ua

  Відповідальний за проведення курсів для викладачів ВНЗ - Бадонова Лариса Тимофіївна. Тел.:(057) 707 51 40

  Відповідальний за роботу WEB-сайту Центру - Івченко Микола Михайлович. Тел.:(057) 707 55 75, E-mail: ivchenko.nikolay.1@yandex.ua

  Адреса ценру:
  61022, м. Харків, пл.Свободи.4. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 6 поверх, ауд.6-43. Центр післядипломної освіти.