Головна / Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ
Короткотермінові курси для викладачів

КОРОТКОТЕРМІНОВІ КУРСИ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНШИХ ВНЗ УКРАЇНИ.

Центр післядипломної совіти у співпраці з факультетом комп'ютерних наук та факультетом психології розробив низку курсів підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та інших ВНЗ, які мають за мету удосконалення знань або їх розширення, набуття науково-педагогічним працівником здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах своєї спеціальності, а саме:

1. "ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ",які проводяться за двома рівнями:

 • Початковий рівень"Комп'ютерна грамотність викладача"
 • Професійний рівень "Комп'ютерна компетентність викладача"

2. "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE"

3. "ОСНОВИ WEB - ТЕХНОЛОГІЙ"для викладачів та співробітників університетів, які відповідають за роботу WEB - сайтів кафедр та факультетів.

4. РОЗРОБЛЕННЯ WEB-СТОРІНКИ ВИКЛАДАЧА"

5. ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІдля викладачів, стаж роботи яких в вищих навчальних закладах не перевищує 10 років.

6. КОРОТКОТЕРМІНОВІ КУРСИ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Центр післядипломної освіти у 2012-2013 навчальному році пропонує наступні освітні курси підвищення кваліфікації:

I. Курси підвищення кваліфікації "ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ".

Ці курси проводяться за двома рівнями:

Початковий рівень курсів "Комп'ютерна грамотність викладача" проводиться загальним обсягом 72 годин, в тому числі 40 аудиторних годин.

Метою курсу початкового рівня є одержання слухачами практичних навичок при роботі з прикладними програмами Word, Excel, Power Point, операційної системи Microsoft Windows XP та в мережі Internet. "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE"

Професійний рівень курсів "Комп'ютерна компетентність викладача" проводяться загальним обсягом 72 годин, в тому числі 40 аудиторних годин.

Метою курсу професійного рівня є поглиблення слухачами знань та практичних навичок при роботі з прикладними програмами Word, Excel, Power Point, одержання знань та навичок по складанню та використанню у навчальному процесі комп'ютерних тестів, а також використанню інтерфейсного комп'ютерного устаткування (принтер, сканер, мультимедійний пристрій).

Підсумковий контроль курсів здійснюється після прослуховування курсів та містить в собі самостійне створення електронної версії лекції та її презентації; створення бази даних для контролю поточних знань з дисципліни та додатку до бази, а також створення електронного тесту з власного предмету.

Зарахування науково-педагогічних працівників на курси професійного рівня можливе лише за умови успішного виконання залікового завдання початкового рівня.

Курси проводяться по мірі комплектування груп впродовж усього навчального року.

II. Курси підвищення кваліфікації "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE"

Метою курсу є:

 • навчити слухачів технології практичного створення дистанційних курсів на базі платформи підтримки дистанційного навчання MOODLE.
 • - ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання MOODLE в навчальному процесі.

Під час роботи курсів слухачі зможуть:

 • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання MOODLE та використовувати її функціональні можливості,
 • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщення у дистанційному курсі за допомогою MOODLE,
 • оволодіти навичками використання дистанційного курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу,
 • виконати випускну роботу, а саме: розробити фрагмент дистанційного курсу з використанням e-learning платформи MOODLE, в якому використовуються основні функціональні можливості платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування та інше.

Вимоги до рівня підготовки слухача: знати основні відомості про Windows, вміти працювати з електронною поштою, з файлами та папками на локальному комп'ютері та в Інтернеті.

Курси проводяться в зручний для викладачів час без відриву від роботи в навчальному закладі, загальним обсягом 72 годин, в тому числі 48 аудиторних годин.

III. Курси підвищення кваліфікації "ОСНОВИ WEB - ТЕХНОЛОГІЙ" для викладачів та співробітників університетів, які відповідають за роботу WEB- сайтів кафедр та факультетів.

Метою курсу є навчати викладачів та співробітників університетів технології практичного створення WEB- сторінок за допомогою мови логічної розмітки HTML та каскадних сторінок стилів CSS із застосуванням різного програмного забезпечення.

Основні завдання курсу: - засвоїти теоретичні відомості про розроблення WEB - ресурсів.

 • засвоїти теоретичні відомості про розроблення WEB - ресурсів,
 • відкривати сайти в Інтернеті,
 • завантажувати файли на сайти,
 • використовувати кодування та формати зображень,
 • засвоїти засоби публікацій WEB- сторінок в Інтернеті.

Вимоги до рівня підготовки слухача курсів: знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами, папками, з електронною поштою на локальному комп'ютері.

IV. Курси підвищення кваліфікації "РОЗРОБЛЕННЯ WEB-СТОРІНКИ ВИКЛАДАЧА"

Мета курсу - навчити науково-педагогічних працівників університетів технології практичного створення веб-сторінок за допомогою мови логічної розмітки HТML та каскадних сторінок стилів CSS із застосуванням різного програмного забезпечення, у тому числі: Adobe Dreamweaver, Macromedia Homesite, Notepad.

Основні завдання - засвоїти теоретичні відомості про розроблення веб-ресурсів, використовувані кодування, формати зображень, що застосовуються в Інтернеті, засоби публікації веб-сторінок в Інтернет. Вивчити основи мови логічної розмітки HTML та основи каскадних сторінок стилів CSS. Здобути навички розроблення структури веб-сайту, створення логічної розмітки для сторінок сайту згідно із розробленою структурою, розміщення інформації на зверстаних сторінках.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows,
 • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті, завантажувати файли на сайти, працювати з програмою MS Word.

По закінченню курсів викладачі проходять заключне тестування та виконують випускну роботу, яка включає проектування змісту веб-ресурсу та розроблення веб-сторінок ресурсу з використанням мови HTML. Після успішного закінчення курсів слухачі отримують Сертифікат про підвищення кваліфікації.

Навчальний план даних курсів розроблено фахівцями Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного Технічного Університету України "КПІ".

V. ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІє спеціальною формою підвищення кваліфікації викладачів, стаж роботи яких в вищих навчальних закладах не перевищує 10 років.

Програма Школи орієнтована на молодих викладачів, які потребують нових знань та новітніх освітніх технології у сфері педагогіки та психології вищої школи.

Під час навчального процесу у Школі слухачі мають можливість:

 • ознайомитися з сучасними освітніми технологіями;
 • отримати знання з психології та педагогіки щодо раціональної організації навчально-виховного процесу;
 • виробити практичні навички у розв'язання конфліктів, засобах практичного стимулювання, розробці проблемних лекцій, організації ігрової взаємодії та інше.

Робота Школи проходить протягом навчального року у зручний для викладачів час без відриву від основної роботи

VІ. Курси підвищення кваліфікації ВИКЛАДАЧІВ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Зростання кількості іноземних студентів у ВНЗ України потребує особливих знань та вмінь від науково-педагогічних працівників при роботі з іноземними студентами. Тому в університеті для цих викладачів працюють курси підвищення кваліфікації російської та української мови як іноземної. Окрім того, при ліцензування ВНЗ підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади однією з умов проходження ліцензування є наявність у науково-педагогічних працівників, які викладають українську мову, документів, що надають право викладання української мови як іноземної.

Разом з Центром міжнародної освіти університету Центр проводить підвищення кваліфікації викладачів російської та української мови як іноземної в формі короткотермінових курсів, на яких заняття проводять висококваліфіковані викладачі Центру міжнародної освіти та провідних російських вищих навчальних закладів. По закінченню курсів учасники отримують Сертифікати про підвищення кваліфікації.

УМОВИ УЧАСТІ У КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Зарахування на курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбувається на підставі службової записки декана факультету до Центру післядипломної освіти або на підставі заяви викладача (при обов'язковому узгодженні із завідувачем кафедри та деканом факультету). Участь в роботі курсів для викладачів ХНУ є безкоштовною.

Участь у роботі курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інших ВНЗ відбувається за умовами контракту за кошти фізичних та юридичних осіб. Для оформлення контракту та інших документів викладачі можуть звернутися до Центру післядипломної освіти ХНУ імені В.Н.Каразіна.