План роботи
Головна
Підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур

Головною метою діяльності Центру є забезпечення умов для постійного, безперервного розвитку потенціалу кожного фахівця шляхом підвищення його кваліфікації, інтелектуального та загальнокультурного рівня, отримання професійно необхідних знань та вмінь з метою забезпечення бізнес-структур висококваліфікованими, конкурентноспроможними кадрами в умовах ринкової економіки

Центр пропонує такі програми:

І. Програма підвищення кваліфікації осіб, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг:

Метою програми є створення умов для поступового розширеню та поглиблення умінь, навичок та знання основ законодавства, теорії та практики ринку страхових послуг для осіб, які проводять діяльність на ринках фінансових послуг.

Спеціальні програми підвищення кваліфікації фахівців ринку страхових послуг:

 • курс „Страхування зовнішньоекономічної діяльності”;
 • курс „Страховий маркетинг”;
 • курс „Фінансово-економічна діяльність страхової організації”.

II. Програми навчання та підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур:

Центром розроблена низка тренінгів та курсів підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур на замовлення,які відповідають міжнародним та галузевим стандартам вищої освіти, а саме:

Тематичні курси:

 • Короткострокові курси „Оцінка та стратегії знижки ризиків інвестиційної діяльності фірм”

Спеціальні навчальні програми для фахівців різних галузей господарства:

 • Курси підвищення кваліфікації фахівців атомних електростанцій за спеціалізацією „Первинне навчання з металографічних досліджень, МКК та контролю альфа-фази”.
 • Короткострокові курси підвищення кваліфікації для фахівців будівельних компаній „Геодезичні прилади і методики роботи з ними”.
 • Короткострокові курси підвищення кваліфікації для фахівців хіміко-аналітичних лабораторій підприємств гірно-металургічної та машинобудівної галузей.

Курсове навчання з менеджменту та маркетингу за окремими циклами:

 • Цикл: Public Relations (Зв’язки з громадськістю).
 • Цикл: Інвестиційний менеджмент: Інвестиційне проектування та управління проектами .
 • Цикл: Кадровий менеджмент.
 • Цикл: Офіс-менеджер.
 • Цикл: Техніка продажу товарів та послуг.

Курсове навчання з сучасних інформаційних систем та технологій:

Консультації для керівників та фахівців комерційних фірм та організацій.

Індивідуальні, групові та корпоративні тренінги та курси проводяться за рахунок коштів замовника на підставі договорів з фізичними та юридичними особами.