Прийом на стажування викладачів інших ВНЗ
Направлення викладачів ХНУ на стажування
Короткотермінові курси для викладачів
Головна
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ

Головною метою діяльності Центру є сприяння систематичному підвищенню професійного рівня науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: оновлення та поглиблення їх професійних знань, умінь та навичок за спеціальністю; засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду в інноваційній освітній діяльності, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, підвищення їх інтелектуального і культурного рівня.

Основні завдання Центру:

I. Організація стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України на кафедрах університету під керівництвом провідних викладачів та науковців згідно з чинним законодавством України та затвердженим в університеті „Положенням про стажування викладачів вищих навчальних закладів в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна” .

II. Направлення на стажування науково-педагогічних працівників університету до підприємств, організацій, наукових установ та навчальних закладів м. Харкова та інших міст України згідно з „Положенням про стажування викладачів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях, наукових установах” .

III. Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів шляхом проведення індивідуальних тренінгів та консультацій, короткотермінових курсів психолого-педагогічної майстерності, наукових семінарів та роботи школи молодого викладача.

IV. Підвищення кваліфікації адміністративного персоналу університету.