Перелік ВНЗ
Головна / Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ / Прийом на стажування викладачів інших ВНЗ
Безкоштовне стажування

Порядок прийому на стажування до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна викладачів вищих навчальних закладів, з якими університет уклав договори про співпрацю

 • Зарахування на стажування в Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна відбувається з 1 або 15 числа кожного місяця при поданні до Центру післядипломної освіти документів :
  • направлення вищого навчального закладу із зазначенням терміну стажування та кафедри (лабораторії) університету, де відбуватиметься стажування ;
  • плана стажування, затвердженого на кафедрі, де працює стажист, з візою завідувача кафедри ( лабораторії ) університету.
  Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.
 • Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказом ректора Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
 • Керівництво кафедри (лабораторії) Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, яка прийняла стажиста, призначає йому керівника з числа провідних фахівців, який здійснює контроль за проходженням стажування, робить відмітку з висновком в його індивідуальному плані про хід та результати стажування.
 • Не пізніше, ніж впродовж місяця з терміну закінчення стажування стажист повинен оформити звіт, який затверджується на засіданні кафедри (лабораторії), де відбувалося стажування. Керівник стажування дає письмовий відгук про роботу стажиста.
 • Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються :
  • до Центру післядипломної освіти університету;
  • до кафедри (лабораторії) університету, де відбувалося стажування;
  • до кафедри по місцю основної роботи стажиста.