Головна / Перепідготовка осіб з вищою освітою
Друга вища освіта

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ З ОДЕРЖАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки економіст повинен бути добре проінформованим, професійно компетентним, вміти гнучко реагувати на зміни в економіці. Він повинен мати достатні ділові навички та вміння, розвинуті професійні якості, що так необхідно при подоланні труднощів, визначенні та вирішенні головних проблем, пов’язаних з становленням й розвитком фірми. Саме таких фахівців готує центр післядипломної освіти.

Центр післядипломної освіти з 1999 року проводить перепідготовку осіб з вищою освітою для здобуття другої вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційній рівнів спеціаліст або магістр за економічними спеціальностями "Фінанси", "Облік та аудит", "Міжнародна економіка" та спеціальностями „Психологія” й „Валеологія” з одержанням диплома спеціалістів про перепідготовку державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

У цей час Центр проводить перепідготовку осіб з вищою освітою за наступними спеціальностями: "Фінанси" та "Міжнародна економіка". Крім цього спільно з філософським факультетом здійснює перепідготовку за спеціальністю "Валеологія".

В наступному 2013-2014 навчальному році Центр приймає слухачів для одержання другої вищої освіти за заочною формою навчання за такими спеціальностями:

Навчальні плани за економічними спеціальностями розраховані на 2,5 роки заочної форми навчання, а за спеціальністю "Валеологія" - 2 роки навчання.

Навчальні програми перепідготовки враховують міжнародні стандарти, галузеві стандарти вищої освіти України та базуються на професійних вимогах до фахівців.

Період навчання в Центрі післядипломної освіти передбачає теоретичну та практичну підготовку, виконання курсових, контрольних робіт і підсумковий контроль знань у формі заліків та екзаменів. Завершується навчання здачею Комплексного державного екзамену. При успішному виконанні навчального плану слухачі одержують диплом спеціаліста про перепідготовку державного зразка.

Особливості навчання в Центрі:

  • Заняття проводяться в зручний час без відриву від основної роботи слухачів 3 рази на тиждень.
  • Розклад занять забезпечує постійний контакт з висококваліфікованими викладачами.
  • Слухачі забезпечуються сучасними навчальними матеріалами та посібниками.

Інформація для абітурієнтів

Згідно з Правилами прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна в 2013 році прийом заяв і документів для осіб, які вступають для проходження програми перепідготовки, починається 16 вересня 2013 року і закінчується 15 жовтня 2013 року.

Конкурсний відбір і зарахування здійснюється з 16 по 31 жовтня 2013 р. Дата фахового вступного випробування у формі співбесіди буде визначена пізніше.

На навчання на програму перепідготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст приймаються особи, які здобули вже освітньо-кваліфікаційного рівень спеціаліст або магістр за іншим напрямом освіти та іншою спеціальністю.

Прийом заяв і документів для спеціалістів або магістрів, які отримали раніше вищу освіту за освітніми напрямами "Економіка та підприємництво" або "Міжнародна економіка", здійснюється на 2 курс навчання в залежності від попередньої освіти та нормативних термінів навчання.

Навчання проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб

Консультування щодо правил прийому на програму перепідготовки, документів та вступного випробування Центром здійснюється з 1 червня 2013 року за телефонами (057) 707 51 80, 707 51 40 та електронною поштою ustaroselska@rambler.ru

Для вступу до центру післядипломної освіти абітурієнту необхідно надати наступні документи:

  • заяву про зарахування (зразок надається у Центрі);
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал) та їх копії (оригінал диплому необхідний для завірення копій);
  • 3 кольорових фотокарток (3х4см.);
  • копію сторінок паспорта, що підтверджують особу та громадянство;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • медичну довідку (форма №086-У або ії копію);
  • пластиковий швидкозшивач з файлами та 2 конверти.

Документи необхідно здати не пізніше 15 жовтня 2013 року.

Зарахування слухачів в групу здійснюється згідно з рішенням атестаційної комісії на підставі результатів співбесіди та оцінок із додатка до диплома бакалавра, спеціаліста або магістра.

Заняття розпочинаються з 1 листопада 2013 р..

Більш детальну інформацію про зміст програм перепідготовки осіб з вищою освітою за економічними спеціальностями та курсів для студентів можна одержати в керівника програми перепідготовки осіб з вищою освітою - Старосельської Юлії Іванівни, Тел.: (057) 707 51 81.