Курси для студентів
Друга вища освіта
Наші викладачі
Навчання
Спеціальності
Головна
Перепідготовка осіб з вищою освітою

Головна мета діяльності відділу полягає в задоволенні потреб громадян у постійному підвищенні професійного рівня та забезпеченні потреби суспільства і держави у висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях шляхом надання особам з вищою освітою нової кваліфікації, нової спеціальності та професії відповідно до вимог ринкової економіки на основі здобутої раніше освіти та досвіду практичної роботи.

Центр зосередив свою діяльність на таких двох програмах:

  • Перепідготовка осіб з вищою освітою з наданням другої вищої освіти за ліцензованими в університеті спеціальностями;
  • Курси підготовки студентів за напрямом «Економіка і підприємництво»


Керівник програм – Старосельська Юлія Іванівна.
Тел.: (057) 707 51 81