Бланки
Головна / Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ / Прийом на стажування викладачів інших ВНЗ
Стажування за умовами контракту

Порядок прийому документів для стажування викладачів вищих навчальних закладів в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна за умовами контракту

 • Зарахування на стажування в Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна відбувається з 1 або 15 числа кожного місяця при поданні до Центру післядипломної освіти документів:
  • направлення ВНЗ на стажування із зазначенням терміну стажування та кафедри (лабораторії) університету, де відбуватиметься стажування, з гарантійним обов`язком щодо оплати навчання;
  • плана стажування, затвердженого на кафедрі, де працює стажист, з візою завідувача кафедри (лабораторії) університету.
 • заяви на зарахування
Для зарахування на стажування за умовами контракту укладається договір з фізичною або юридичною особою.
 • Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.
 • Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказом ректора Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
 • Керівництво кафедри (лабораторії) Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, яка прийняла стажиста, призначає йому керівника з числа провідних фахівців, який здійснює контроль за проходженням стажування, робить відмітку з висновком в його індивідуальному плані про хід та результати стажування.
 • По закінченню стажування стажист повинен оформити звіт, який затверджується на засіданні кафедри (лабораторії), де відбувалося стажування. Керівник стажування дає письмовий відгук про роботу стажиста.
 • Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються:
  • до Центру післядипломної освіти університету;
  • до кафедри (лабораторії) університету, де відбувалося стажування;
  • до кафедри по місцю основної роботи стажиста.
 • По закінченню стажування замовнику надається акт виконаних робіт, який підписує його та надає виконавцю не пізніше 3 днів з моменту одержання. В разі своєчасного надання встановлених документів стажист одержує документ про підвищення кваліфікації. Бланки документів для оформлення стажування за умовами контракту додаються.