Безкоштовне стажування
Стажування за умовами контракту
Головна / Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ
Прийом на стажування викладачів інших ВНЗ

Центр післядипломної освіти проводить стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів майже на 100 кафедрах університету за напрямками: суспільні науки, математика, фізика, хімія, біологія, геологія, іноземні мови, філологія, економічні дисципліни, російська та українська мова як іноземна, валеологія.

Центр пропонує науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів дві програми підвищення кваліфікації:

  1. Стажування на безкоштовній основі згідно з договорами про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації з провідними вищими навчальними закладами м.Харкова.
  2. Стажування за умовами контракту.

Стажування відбувається під керівництвом провідних викладачів університету. Основні цілі стажування :

  • Вивчення викладачами педагогічного досвіду, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив їх розвитку ;
  • Розробка конкретних пропозицій по вдосконаленню навчального процесу, впровадженню в практику освіти сучасних досягнень науки, техніки та виробництва ;
  • Створення навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці спеціалістів.

Термін стажування від 1 до 10 місяців в залежності від потреб направляючого ВНЗ.

Зарахування на стажування відбувається з 1 або 15 числа кожного місяця при поданні до Центру післядипломної освіти відповідних документів.

Зразки документів можна отримати в ЦПО або в електронному вигляді.

Документи подаються не пізніше як за 2 тижні до початку стажування.

По закінченні стажування в разі своєчасного надання звіту встановленої форми стажист одержує документ про стажування.