Бланки
План на 2014 рік
Головна / Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ
Направлення викладачів ХНУ на стажування

Порядок направлення на стажування
викладачів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
до вищих навчальних закладів, на підприємства, в організації та наукові установи

Центром післядипломної освіти разом з кафедрами та факультетами був розроблений план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету на 2011-2015 роки.

Центр післядипломної освіти здійснює направлення викладачів на стажування до вищих навчальних закладів, на підприємства, в організації, та наукових установ згідно з планом на поточний рік.

 • Направлення на стажування викладачів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна відбувається з 1 або 15 числа кожного місяця при поданні до Центру післядипломної освіти документів :
  • службової записки завідувача кафедри з візою першого проректора про направлення на стажування викладача із зазначенням конкретного терміну, місця та форми стажування (без відриву або з відривом від основної роботи ). При направленні на стажування професорів або завідувачів кафедр службова записка подається на ім’я ректора.
  • плана стажування , затвердженого на кафедрі, з візою керівника приймаючої організації або установи.

  Зразки документів можна отримати в ЦПО або в електронному вигляді

 • Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.
 • По закінченні стажування не пізніше, як впродовж 1 місяця з дня завершення стажування стажист повинен подати звіт, затверджений за місцем стажування, з відгуком наукового керівника. Звіт також має бути затверджений на засіданні кафедри, де працює стажист.
 • Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються :
  • до Центру післядипломної освіти;
  • до закладу (кафедри лабораторії, відділу), де відбувалося стажування;
  • до кафедри по місцю основної роботи стажиста.
 • Захист результатів стажування здійснюється на засіданні направляючої кафедри з урахуванням їх практичного значення для поліпшення навчально-виховного процесу в університеті.
 • Кафедра приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про стажування (за необхідністю – про його доопрацювання), а також дає рекомендації по використанню результатів стажування. В разі відхилення звіту стажиста кафедра повідомляє у 5-денний строк Центр післядипломної освіти про це рішення.
 • Рішення кафедри враховується при атестації викладача і проходженні ним конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників або укладанні контракту з ним.